Findeen.com

Advertising

 • Kontrata e punës dhe zgjidhja e saj | Studio ...
  Kontrata e pune quhet ai veprim juridik i dyanshëm që krijon të drejta dhe detyrime reciproke mes punëdhënësit dhe punëmarrësit dhe që kanë të ...http://studioligjore.wordpress.com/2011/12/10/kontrates-se-punes-dhe-zgjidhja-e-saj/
 • 010 E DREJTA PËR PUNË - juristat | JURISTAT SHQIPËTAR

  010 E DREJTA PËR PUNË - juristat | JURISTAT SHQIPËTAR

  1 E DREJTA E PUNES P-1. Kuptimi, objekti dhe burimet juridike te se Drejtes se Punes Burimet e se drejtes se punes se punes ndahen ne burime te pergjithme,http://juristat.files.wordpress.com/2012/02/e-drejta-per-pune.pdf
 • e Drejta Per Pune - Scribd - Read Unlimited Books

  e Drejta Per Pune - Scribd - Read Unlimited Books

  E DREJTA PËR PUNË Përgjigje në 18 pyetje nga E Drejta për punë ( 2007/036 ) Prizren/Kosovë vendin e punes. shtesat eventuale dhe afatet e pageses. si dhe ...https://www.scribd.com/doc/94125034/e-Drejta-Per-Pune
 • Shembulli i Kontrates Se Punes - Scribd - Read Unlimited Books

  Shembulli i Kontrates Se Punes - Scribd - Read Unlimited Books

  SHEMBULLI I KONTRATES SE PUNES Punedhenesi _____ NR.i regjis. Te aktit _____ Data_____ Vendi_____ Ne baze te ...https://www.scribd.com/doc/27577501/Shembulli-i-Kontrates-Se-Punes
 • Analizë #11 - Welcome, Office Prishtina, Friedrich-Ebert ...

  Analizë #11 - Welcome, Office Prishtina, Friedrich-Ebert ...

  4 I. Hyrje Më 30 prill 2010 Qeveria e Kosovës miratoi Projektligjin e Punës. Kjo është hera e tretë, pas 2006 dhe 2008, që Qeveria miraton këtë projektligj ...http://www.fes-prishtina.org/wb/media/Publications/2010/GAP%20Policy%20brief%2011%20Regulating%20employment%20in%20Kosovo%20(Shqip).pdf
 • 008 E DREJTA E DETYRIMEVE - juristat | JURISTAT SHQIPËTAR

  008 E DREJTA E DETYRIMEVE - juristat | JURISTAT SHQIPËTAR

  P-1. Subjektet e detyrimeve dhe karakteristikat e m 1 E DREJTA E DETYRIMEVE aredhenieve te detyrimeve Cdo person fizik dhe juridik apo cdo pjesemarres ne raportin ...http://juristat.files.wordpress.com/2012/02/e-drejta-e-detyrimeve.pdf
 • Farmacite - Instituti i Sigurimeve te Kujdesit Shendetesor

  Farmacite - Instituti i Sigurimeve te Kujdesit Shendetesor

  KONTRATAT ME FARMACITE. Në kuadër të rishikimit dhe përmirësimit të kontratave ekzistuese, vlefshmëria e të cilave përfundon me mbylljen e këtij viti, si ...http://www.isksh.com.al/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=34&Itemid=12
 • Poésies - La classe de Cécile

  Poésies - La classe de Cécile

  MISE A JOUR DU 23/08/12 : fin du fichier de poésie et de la progression . Cette année, je change de système pour les poésies. Un trop grand choix n'est pas ...http://la-classe-de-cecile.eklablog.com/poesies-c892403
 • Fonctionnement des poésies - La classe de Cécile

  Fonctionnement des poésies - La classe de Cécile

  Muriel : J'adore ton travail sur la liste de fournitures de Susie Morgenstern. Est-ce que je pourrai avoir le mot de passe pour accéder à l'évaluation.http://la-classe-de-cecile.eklablog.com/fonctionnement-des-poesies-a4740237
 • KOSTT

  KOSTT

  Standardet e Sigurisë së Operimit; Standardet e Sigurisë të Sistemit të Transmisionit dhe Planifikimit; Indikatorët e Performancës Teknikehttp://www.kostt.com/
 • E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË - kryefaqa | qpz

  E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË - kryefaqa | qpz

  FLETORJA ZYRTARE . E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË. Botim i Qendrës së Botimeve Zyrtare . www.qbz.gov.al . Nr. 214/2013 3 shkurt 2014http://qbz.gov.al:81/botime/fletore_zyrtare/2013/PDF-2013/214-2013.pdf
 • Kush jemi dhe shërbimet që ofrojmë? | Vela HR Consulting

  Kush jemi dhe shërbimet që ofrojmë? | Vela HR Consulting

  Vela H. R. Consulting® është e angazhuar për të gjetur njerëz të talentuar, me dëshirë dhe përkushtim të madh që të punojnë për ”Klientët e saj ...http://www.velaconsulting.al/
 • Punesim-Edukim-Internship-Konsulence - ANDE-LM

  Punesim-Edukim-Internship-Konsulence - ANDE-LM

  Agjensi Private Multidisiplinare per Punesim, Edukim, Internshipe Brenda e Jashte Vendit, si dhe Konsulence per ISO Standards, HACCP, OHSAS, etj.http://www.ande-lm.com.al/#!

Advertising

pages :1

Advertising

Advertising

Advertise here